กิจกรรมฝึกอบรม Module อบรมเทคนิคการจับบังคับควบคุมสัตว์ ให้กับนักเรียน นักศึกษา
วันที่ 28/05/2566    658 ครั้ง    ประเภท ข่าวกิจกรรม    ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

วันที่ 27-28 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น. คณะสัตวแพทยศาสตร์ โดย รักษาการแทนคณบดี(รองศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.วศิน เจริญตัณธนกุล พร้อมด้วยวิทยากร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพโรจน์ พงศ์กิดาการ คณาจารย์ และบุคลากร จัดกิจกรรมฝึกอบรม Module อบรมเทคนิคการจับบังคับควบคุมสัตว์ ให้กับนักเรียน นักศึกษา ณ คลินิกรักษาสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้