อธิการบดีและผู้บริหาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ พบปะบุคลากร คณะศิลปศาสตร์
วันที่ 22/05/2566    4,530 ครั้ง    ประเภท ข่าวกิจกรรม    ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

วันจันทร์ที่ 22 พฤษภาคม 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดโครงการอธิการบดีและผู้บริหารมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พบปะบุคลากร คณะศิลปศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2566 เพื่อเเลกเปลี่ยนความคิดเห็น และทิศทางการปรับตัวการทำงานในสถานการณ์ปัจจุบันและอนาคต เพื่อการอยู่ร่วมภายใต้องค์กรเดียวกันให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุด ณ ห้องประชุม 105 อาคารประเสริฐ ณ นคร