รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นพนักงานส่วนงาน สังกัดกองพัฒนานักศึกษา สำนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 3 อัตรา
วันที่ 16/05/2566    สิ้นสุด 31/05/2566 180 ครั้ง    ประเภท ข่าวรับสมัครงาน    ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นพนักงานส่วนงาน สังกัดกองพัฒนานักศึกษา สำนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 3 อัตรา