อธิการบดี Ming Chi University of Technology (MCUT) พร้อมคณะ หารือความร่วมมือทางวิชาการ ร่วมกับผู้บริหารมหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ 29/03/2566    1,653 ครั้ง    ประเภท ข่าวกิจกรรม    ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

เมื่อวันศุกร์ที่ 24 มีนาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ ดุษฎี, รองอธิการบดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีดา ศรีนฤวรรณ ผู้ช่วยอธิการบดี และผู้บริหารคณะและวิทยาลัย ให้การต้อนรับ Dr. Thu-Hua Liu อธิการบดี พร้อมคณะ จาก Ming Chi University of Technology (MCUT), สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ในโอกาสเดินทางมาหรือความร่วมมือทางวิชาการ ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง (ชั้น 5) อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย โดยมหาวิทยาลัย ทั้งสองฝ่าย ได้หารือความร่วมมือทางวิชาการด้านการแลกเปลี่ยนบุคลากรและนักศึกษา และการจัดทำโครงการ 3 + 2 ระหว่างสองมหาวิทยาลัยอีกด้วย