นายกรัฐมนตรีตรวจราชการ จังหวัดเชียงใหม่
วันที่ 17/03/2566    491 ครั้ง    ประเภท ข่าวกิจกรรม    ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

วันศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2566 พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เดินทางตรวจราชการ และพบปะประชาชนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ทั้งนี้ ได้ติดตามการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ โอกาสนี้ ผศ.ว่าที่ร้อยตรี ดร.นิโรจน์ สินณรงค์ ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พร้อมด้วย รศ.ดร.อภินันท์ สุวรรณรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร นายพงษ์พิพัฒน์ ราชจันทร์ รก.ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนงาน และผู้นำองค์กรนักศึกษา เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยร่วมให้การต้อนรับและนำเสนอผลงานเด่นของมหาวิทยาลัย ณ ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่

โอกาสเดียวกันนี้ นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า "มหาลัยแม่โจ้เป็น มหาวิทยาลัยด้านการเกษตร ที่ต้องดูแลเกษตรกรและมุ่งเน้นการเกษตรปลอดภัยสร้างอาหารปลอดภัยให้กับสังคมประเทศชาติ และการส่งเสริมการยกระดับการใช้ Soft Power 5F คือ อาหาร(Food) ภาพยนตร์และวีดิทัศน์(Film) การออกแบบแฟชั่นไทย(Fashion) ศิลปะการป้องกันตัวแบบไทย(Fighting) และเทศกาล(Festival) ขอชื่นชมผลงานวิจัยและนวัตกรรมของแม่โจ้ซึ่งหน่วยงานต่างๆสามารถนำไปต่อยอดเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมได้"