ม.แม่โจ้ ร่วมพิธีถวายทอดผ้าป่าสามัคคี รพ.นานาชาติ รักษาโรคมะเร็งฯ วัดลัฏฐิวัน
วันที่ 06/11/2565    934 ครั้ง    ประเภท ข่าวกิจกรรม    ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

วันอาทิตย์ที่ 6 พ.ย.65 รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมพิธีถวายทอดผ้าป่าสามัคคีและวางแผ่นศิลาฤกษ์ อาคารโรงพยาบาลนานาชาติ รักษามะเร็งและโรคทั่วไป ภาคเหนือ โดยมี เจ้าพระคุณสมเด็จรัชมงคลมุณี เจ้าคณะใหญ่หนกลาง วัดไตรมิตรวิทยาราม กรุงเทพมหานคร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และ พลเอก หม่อมเจ้าจุลเจิม ยุคล เป็น ประธานฝ่ายฆราวาส

ในโอกาสนี้ อธิการบดีเป็นผู้แทนถวายปัจจัยสมทบทุนสร้างอาคารโรงพยาบาล และได้รับเกียรติเป็นผู้นำกล่าวคำถวายผ้าป่าสามัคคี พร้อมด้วย กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้นำนักศึกษาแสดงเปิดปฐมฤกษ์ในพิธีดังกล่าว ณ วัดลัฏฐิวัน (พระนอนขอนตาถศักดิ์สิทธิ์) อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่