อธิการบดี นายกสมาคมศิษย์เก่า ประเดิมวางแผ่นหินตัดลายธรรมชาติ “จั๋ดแจ๋งแต่งสวนหื้อแม่” ศาลเจ้าแม่ แม่โจ้
วันที่ 31/10/2565    336 ครั้ง    ประเภท ข่าวกิจกรรม    ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

วันจันทร์ที่ 31 ตุลาคม 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พร้อมด้วยผู้บริหารมหาวิทยาลัย และ ดร.สมชาย เขียวแดง นายกสมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้ ร่วมกันวางหินแผ่นแรก ลงในพื้นที่ปรับปรุงภูมิทัศน์ “จั๋ดแจ๋งแต่งสวนหื้อแม่” บริเวณศาลเจ้าแม่ แม่โจ้ ซึ่งแผ่นหินธรรมชาติขนาดใหญ่ จากจังหวัดกาญจบุรี (หินตัด) ซึ่งเป็นหินที่มีลายสวยงามและหายาก ทำให้สวนกลมกลืนกับธรรมชาติตามที่ออกแบบเป็นสวนทรอปปิคอล และให้เป็นสมบัติคงอยู่กับแม่โจ้ตลอดไป

สำหรับการดำเนินงาน โครงการจั๋ดแจ๋งแต่งสวนหื้อแม่” ขณะนี้คืบหน้าแล้วกว่า 60 เปอร์เซ็นต์ ได้แก่ การปรับปรุงทางเข้าปูพื้นศิลาแลง การจัดทำลานกิจกรรม ระเบียงริมน้ำ จัดวางระบบน้ำตก การขุดลอกสระบริเวณศาลเจ้าแม่แม่โจ้ การตัดแต่งต้นไม้ เริ่มติดไม้คาคบ และเริ่มปูแผ่นหินธรรมชาติ โดยดำเนินงานภายใต้ความร่วมมือหลายส่วนฝ่าย ทั้งมหาวิทยาลัย สมาคมศิษย์เก่า นักศึกษา บุคลากร ศิษย์เก่า หน่วยงานองค์กรภายนอก และผู้มีจิตศรัทธา ซึ่งเป็นการร่วมด้วยช่วยกันในการดำเนินงานให้พื้นที่แห่งนี้ สวยงาม เป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจ ที่สงบร่มรื่น และเป็นสวนแห่งการเรียนรู้ เป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านการจัดการภูมิทัศน์ ตลอดจนเป็นแหล่งรวบรวมพันธุ์พืชหลากชนิด ตามระบบการจัดสวนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เป็นสถานที่พักผ่อนที่ยังคงความขลังและมีมนต์เสน่ห์ ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จปลายปี 2565