ข่าวประชาสัมพันธ์
ตั้งแต่วันที่
ถึง
หมวดข่าว
ค้นหาโดยชื่อเรื่อง

ม.แม่โจ้ร่วมกับโคแฟค จัดอบรมเสริมพลังพลเมืองเพื่อสังคมสุขภาวะยุคดิจิทัล รู้ทันข้อมูลยุคเอไอ
61 ครั้ง 23 กุมภาพันธ์ 2567
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครั้งที่ 46 ประจำปีการศึกษา 2565-2566 (วันที่สอง)
431 ครั้ง 19 กุมภาพันธ์ 2567
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครั้งที่ 46 ประจำปีการศึกษา 2565-2566 (วันแรก)
167 ครั้ง 18 กุมภาพันธ์ 2567
บัณฑิต ม.แม่โจ้ ทยอยรายงานตัวเตรียมเข้าพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 46
305 ครั้ง 15 กุมภาพันธ์ 2567
ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.-มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มอบเกียรติบัตรผู้ผ่านการฝึกอบรมปฏิบัติการงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น หลักสูตร 6 งาน ฐานทรัพยากรท้องถิ่น รุ่นที่ 1/2567
162 ครั้ง 14 กุมภาพันธ์ 2567
เปิดสนามแข่ง E-Sport เกม Victory of Sucker
207 ครั้ง 12 กุมภาพันธ์ 2567
ผู้บริหารจาก Shan Community College, เมียนมา หารือความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้
192 ครั้ง 12 กุมภาพันธ์ 2567
โครงการ " BAB Property Design Contest#...: Green Smart Concept" (นวัตกรรมบ้านรักษ์โลก)
129 ครั้ง 12 กุมภาพันธ์ 2567
คณะสถาปัตยฯ บรรยายพิเศษ เรื่อง “นวัตกรรมการออกแบบและผลิตเฟอร์นิเจอณ์ By Detail space” ให้ความรู้แก่นักศึกษาในรายวิชา ภส 231 การออกแบบภูมิสถาปัตยกรรม 1
196 ครั้ง 09 กุมภาพันธ์ 2567
คณะนักเรียนจากโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย และอาจารย์ เข้าเยี่ยมชมและทำกิจกรรม Work shop เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน ของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
154 ครั้ง 09 กุมภาพันธ์ 2567
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทอดพระเนตรผลการดำเนินงานโครงการทหารพันธุ์ดี กองพลทหารราบที่ ๗ และโครงการเก็บรักษาพันธุกรรมพืชเพื่อการพัฒนาและปรับปรุงพันธุ์ตามพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่
196 ครั้ง 08 กุมภาพันธ์ 2567
การอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ การจัดกลุ่มสายพันธุ์โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์คลัสเตอร์ภายใต้หลักสูตร เทคนิคการปรับปรุงพันธุ์หม่อนและการเก็บข้อมูลพันธุ์หม่อนอนุรักษ์
139 ครั้ง 07 กุมภาพันธ์ 2567
กิจกรรมอบรมการใช้งานระบบบันทึกการปฏิบัติงาน (TO-DO List) ซึ่งจัดโดยงานบริหารและธุรการ สำนักงานคณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร
130 ครั้ง 07 กุมภาพันธ์ 2567
การออกแบบหลักสูตรด้วยหลักการ Backward Design และกระบวนการได้มาของผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (Program Learning Outcomes: PLOs) และผลการเรียนรู้ระดับรายวิชา (Course Learning Outcome: CLOs)
121 ครั้ง 07 กุมภาพันธ์ 2567
คณะผู้บริหารและบุคลากร อบต.ไชยบุรี อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม เข้าดูงานศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติไส้เดือนดินและกัญชา
168 ครั้ง 06 กุมภาพันธ์ 2567
คณะสถาปัตกรรมศาสตร์ฯ ม.แม่โจ้ ให้การต้อนรับสมาคมคนพิการเชียงใหม่ และชมรมโกลบอล แคมปัส แม่โจ้
134 ครั้ง 06 กุมภาพันธ์ 2567
คณะพยาบาลศาสตร์ ม.แม่โจ้ ร่วมพิธีวางพานพุ่มงานเทิดพระเกียรติพระเจ้ากาวิละ
198 ครั้ง 05 กุมภาพันธ์ 2567
งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 9th International Conference on Digital Arts, Media and Technology (DAMT) and 7th ECTI Northern Section Conference on Electric, Electronics, Computer and Telecommunications Engineering (NCON)
276 ครั้ง 05 กุมภาพันธ์ 2567
ผู้แทนมหาวิทยาลัยแม่โจ้ร่วมกิจกรรมพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นนานาชาติด้านความมั่นคงทางอาหารและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
157 ครั้ง 05 กุมภาพันธ์ 2567
ม.แม่โจ้ เก็บ 2 เหรียญ กีฬาหมากล้อมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 49 "นนทรีเกมส์ 2567"
126 ครั้ง 05 กุมภาพันธ์ 2567
ม.แม่โจ้ จัดประชุมวิชาการวิศวกรรมเกษตรแห่งชาติ ครั้งที่ 30 วิศวกรการเกษตรรุ่นเยาว์ 13 สถาบันทั่วไทย ร่วมประชุมยกระดับระบบการเกษตรอย่างยั่งยืน
388 ครั้ง 01 กุมภาพันธ์ 2567
ม.แม่โจ้ จัดพิธีเชิดชูเกียรติบุคลากรผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย
327 ครั้ง 31 มกราคม 2567
พิธีฌาปนกิจศพ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จําเนียร ยศราช อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้
254 ครั้ง 30 มกราคม 2567
อาจารย์ ม.แม่โจ้ ปั้น “น้องภูมิใจ” ชนะเลิศออกแบบมาสคอต พร้อมโชว์ World Expo 2025 Osaka Kansai
260 ครั้ง 29 มกราคม 2567
ม.แม่โจ้ เจ้าภาพสวดพระอภิธรรมบำเพ็ญกุศพ ผศ.ดร.จำเนียร ยศราช อดีตอธิการบดี
133 ครั้ง 28 มกราคม 2567
พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการ(MOU) ระหว่างคณะวิทยาศาสตร์ กับ บริษัท สมาร์ท เซอร์วิส แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด
164 ครั้ง 26 มกราคม 2567
ผู้ช่วยทูตฝ่ายวัฒนธรรมและการศึกษา สถานเอกอัครราชทูตอินโดนีเซีย ประจำประเทศไทย เยือนมหาวิทยาลัยแม่โจ้
222 ครั้ง 24 มกราคม 2567
สำนักหอสมุดแม่โจ้ คว้า 2 รางวัล นำเสนอผลงานประชุมวิชการระดับชาติ PULINET ครั้งที่ 14
161 ครั้ง 24 มกราคม 2567
ม.แม่โจ้ จับมือ กฟภ. สันทราย ลงนามร่วมพัฒนางานวิจัยเทคโนโลยีพลังงานไฟฟ้า และพลังงานทดแทน
382 ครั้ง 23 มกราคม 2567
คณะสารสนเทศและการสื่อสาร ม.แม่โจ้ ร่วมขับเคลื่อนการรู้เท่าทันดิจิทัล ในงาน Digital Thinkers Forum เวทีนักคิดดิจิทัลครั้งที่ 26
286 ครั้ง 19 มกราคม 2567
12345