ข่าวประชาสัมพันธ์
ตั้งแต่วันที่
ถึง
หมวดข่าว
ค้นหาโดยชื่อเรื่อง

ม.แม่โจ้ ร่วมพิธีตักบาตรเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
19 ครั้ง 12 สิงหาคม 2565
ศิษย์เก่าแม่โจ้ บริจาคอุปกรณ์กีฬาสนับสนุนด้านกีฬาให้นักศึกษาแม่โจ้
61 ครั้ง 10 สิงหาคม 2565
มสธ. ดูงาน บริหารจัดการองค์กรเชิงนิเวศ (Green Office) ม.แม่โจ้
64 ครั้ง 09 สิงหาคม 2565
ม.แม่โจ้ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
147 ครั้ง 09 สิงหาคม 2565
ที่ปรึกษา รมว.อุตสาหกรรม เยือน ม.แม่โจ้ หารือความร่วมมือนำร่องศูนย์แปรรูปกัญชงเป็นผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมขั้นกลาง
136 ครั้ง 08 สิงหาคม 2565
ทีม นศ. ม.แม่โจ้ คว้ารางวัลการประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2565 ในงาน Thailand Research Expo 2022
114 ครั้ง 08 สิงหาคม 2565
สนม. ม.แม่โจ้ จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ร่วมสร้างสำนักงานสีเขียว พร้อมขับเคลื่อนนโยบาย Green University
101 ครั้ง 08 สิงหาคม 2565
Department of Biological, National Chiayi University (NCYU), ไต้หวัน เยือน ม.แม่โจ้
53 ครั้ง 08 สิงหาคม 2565
คณะสัตวแพทยศาสตร์ จัดโครงการอบรมพื้นฐานครูฝึกสุนัข
56 ครั้ง 08 สิงหาคม 2565
คณะวิทยาศาสตร์ ม.แม่โจ้ MOU ร่วมกับวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตกล้วยน้ำว้าเพื่อการส่งออก จ.ตาก มุ่งพัฒนานวัตกรรมทางชีวภาพ
33 ครั้ง 08 สิงหาคม 2565
ผอ.ฝ่ายการศึกษา สนง.เศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป ประจำประเทศไทย (ไต้หวัน) เยือนมหาวิทยาลัยแม่โจ้
88 ครั้ง 05 สิงหาคม 2565
พิธีเปิดโครงการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาทักษะการเป็นผู้ประกอบการ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านอสังหาริมทรัพย์ในรูปแบบค่ายวิชาการ “Architron”
92 ครั้ง 05 สิงหาคม 2565
ม.แม่โจ้ ร่วมกับ เทศบาลเมืองแม่โจ้ จัดกิจกรรมจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
69 ครั้ง 05 สิงหาคม 2565
ม.แม่โจ้ จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565
235 ครั้ง 04 สิงหาคม 2565
ม.แม่โจ้ อบรมเกษตรกรปลูก กัญชง กัญชา เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจหลัง COVID-19
124 ครั้ง 02 สิงหาคม 2565
ม.แม่โจ้ ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
129 ครั้ง 01 สิงหาคม 2565
การประชุมวิพากษ์ SAR เพื่อเตรียมความพร้อมการประเมินคุณภาพภายใน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี 2564
164 ครั้ง 31 กรกฎาคม 2565
นักศึกษาสาขาปฐพีฯ ม.แม่โจ้ ฝึกงานต่างประเทศ ณ ประเทศญี่ปุ่น
283 ครั้ง 29 กรกฎาคม 2565
ม.แม่โจ้ ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
137 ครั้ง 28 กรกฎาคม 2565
ม.แม่โจ้ ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
107 ครั้ง 28 กรกฎาคม 2565
กิ่งกาชาดอำเภอสันทราย ตรวจเยี่ยม ติดตามดูแลนักเรียนทุนในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2565
112 ครั้ง 26 กรกฎาคม 2565
อพ.สธ. ม.แม่โจ้ จัดอบรม วิถีนักพฤกษศาสตร์
172 ครั้ง 26 กรกฎาคม 2565
มหาวิทยาลัยแม่โจ้จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2565 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
185 ครั้ง 26 กรกฎาคม 2565
ม.แม่โจ้ จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
132 ครั้ง 26 กรกฎาคม 2565
ม.แม่โจ้ จับมือ บจก.แอ็กโกร (ประเทศไทย) ร่วมพัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรมการเกษตร
148 ครั้ง 25 กรกฎาคม 2565
ม.แม่โจ้ จัดกิจกรรมจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ถ่ายทอดองค์ความรู้ศาสตร์พระราชา “ศาสตร์แห่งสายน้ำและพันธุ์พืช”
118 ครั้ง 25 กรกฎาคม 2565
คณะศิลปศาสตร์ ม.แม่โจ้ และ ยศค. ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ จ.เชียงใหม่ และ สนง.ศึกษาธิการ จ.เชียงใหม่ เป็นเจ้าภาพร่วมในการแข่งขันทักษะและความสามารถด้านการใช้ภาษาไทย “รักษ์ไทย” ครั้งที่ ๑
175 ครั้ง 25 กรกฎาคม 2565
กองพัฒนานักศึกษา ม.แม่โจ้ ร่วมพบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานด้านพัฒนานักศึกษา ม.แม่โจ้-แพร่
85 ครั้ง 25 กรกฎาคม 2565
มหาวิทยาลัยแม่โจ้เป็นเจ้าภาพร่วมการประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ 6 และการประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ 5
102 ครั้ง 22 กรกฎาคม 2565
MJU Thank you Press Party 2022 ม.แม่โจ้ จัดสานสัมพันธ์ชาวแม่โจ้ – สื่อมวลชน อบอุ่น ประทับใจ
139 ครั้ง 22 กรกฎาคม 2565
12345