ข่าวประชาสัมพันธ์
ตั้งแต่วันที่
ถึง
หมวดข่าว
ค้นหาโดยชื่อเรื่อง

พิธีทำบุญครบรอบ 2 ปี วันก่อตั้งคณะสัตวแพทยศาสตร์
43 ครั้ง 23 มีนาคม 2566
คณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการทำบุญเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์
20 ครั้ง 23 มีนาคม 2566
รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ลงนามความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับ Professor Dr.Wang Wei อธิการบดี Feng Chia University ในการแลกเปลี่ยนความร่วมมือทางวิชาการด้านหลักสูตรการศึกษา การวิจัย รวมไปถึงการแลกเปลี่ยนคณาจารย์ นักศึกษาและนักวิจัยระหว่างสองสถาบัน โดยได้มีการลงนามในงานประชุมเชิงปฏิบัติการ APEC เรื่อง การสร้างความตระหนักของสังคมพื้นที่ต่อพลังงานทดแทน
25 ครั้ง 23 มีนาคม 2566
อธิการบดี เข้าร่วมอภิปรายในงานประชุมเชิงปฏิบัติการ APEC มุ่งสร้างความตระหนักของสังคมพื้นที่ต่อพลังงานทดแทน
92 ครั้ง 22 มีนาคม 2566
ม.แม่โจ้ มอบรางวัลผลงานสหกิจดีเด่นให้นักศึกษา ประจำปี 2566 เตรียมส่งตัวแทนชนะเลิศแข่งขันระดับเครือข่ายอุดมศึกษาภาคเหนือตอนบน
21 ครั้ง 22 มีนาคม 2566
ม.แม่โจ้ ร่วมกับสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระฯ และ บจก.ทีเอ็นอาร์ ไบโอไซเอินซ์ ร่วมกิจกรรมการเก็บเกี่ยวผลผลิตช่อดอกกกัญชง จ.อุดรธานี
84 ครั้ง 21 มีนาคม 2566
อธิการบดี ม.แม่โจ้ นำทีมผู้บริหาร และผู้อำนวยการคณะ/สำนัก ดูงาน สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) เตรียมพัฒนาแนวทางการดำเนินงานการก้าวสู่มหาวิทยาลัยกลุ่ม 2 ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี
157 ครั้ง 20 มีนาคม 2566
ม.แม่โจ้ เจ้าภาพจัดลงนาม knowledge sharing สร้างความร่วมมือการบ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยี ระดับนานาชาติ ไทย - ฟิลิปปินส์
128 ครั้ง 20 มีนาคม 2566
ตัวแทน จาก National Taiwan Normal University (NTNU) สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) หารือแนวทางในการจัดทำความร่วมมือทางวิชาการ ร่วมกับผู้บริหารมหาวิทยาลัยแม่โจ้
201 ครั้ง 17 มีนาคม 2566
โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนพลศึกษาในศตวรรษที่ 21
161 ครั้ง 17 มีนาคม 2566
ม.แม่โจ้ ร่วมกับ ม.เทคโนโลยีสุรนารี จัดตรวจสุขภาพและวิเคราะห์ฝ่าเท้าป้องกันอันตรายจากการหกล้ม
122 ครั้ง 17 มีนาคม 2566
นายกรัฐมนตรีตรวจราชการ จังหวัดเชียงใหม่
266 ครั้ง 17 มีนาคม 2566
ม.แม่โจ้ จัดพิธีมอบประกาศนียบัตร Non-Degree แก่ผู้จบหลักสุตรนวัตกรรมเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร
325 ครั้ง 15 มีนาคม 2566
คณะวิทยศาสตร์ จัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการ ร่วมกับโรงเรียนสันทรายวิทยาคม
114 ครั้ง 15 มีนาคม 2566
ภาคเอกชน ร่วมสนับสนุนการจัดการแข่งขันศึกกำปั้นสะท้านโลก” ฉลองครบรอบ 90 ปี มหาวิทยาลัยแม่โจ้
144 ครั้ง 14 มีนาคม 2566
อธิการบดี ม.แม่โจ้ นำทีมผู้บริหาร และผู้อำนวยการคณะ/สำนัก ดูงาน สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ระหว่างวันที่ 12-18 มี.ค.66
283 ครั้ง 13 มีนาคม 2566
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ร่วมกับ ผู้แทนจาก Universitas Negeri Yogyakarta (UNY), ประเทศอินโดนีเซีย
218 ครั้ง 10 มีนาคม 2566
ม.แม่โจ้ จัดพิธีลงนามอนุญาตให้ใช้สิทธิผลงานวิจัย พร้อมต่อยอดเชิงพาณิชย์เตรียมสร้างผลิตภัณฑ์คุณภาพ
231 ครั้ง 09 มีนาคม 2566
ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.-มจ. จัดการประชุมกลุ่มสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน หลักสูตรการบริหารและการจัดการ องค์ประกอบที่ 1 และ 2 ครั้งที่ 1/2566
166 ครั้ง 08 มีนาคม 2566
สำนักวิจัยฯ จัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) เรื่อง การส่งเสริมสนับสนุนทุนเพื่อการพัฒนาการวิจัยการเกษตรและบุคลากรด้านการเกษตร ระหว่าง สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) (สวก.) กับ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
157 ครั้ง 08 มีนาคม 2566
วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมพิธีวันคล้ายวันสถาปนากองพันทหารปืนใหญ่ที่ ๗ กรมทหารปืนใหญ่ที่ ๔
128 ครั้ง 08 มีนาคม 2566
อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ มอบโล่ประกาศเกียรติคุณจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) แก่อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ จากงานประกวดวิทยานิพนธ์ดีเด่นแห่งชาติ ปี 2565
190 ครั้ง 08 มีนาคม 2566
สำนักหอสมุด ม.แม่โจ้ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOA “สร้างและแบ่งปันภาพดิจิทัล”
164 ครั้ง 07 มีนาคม 2566
มรภ.สุราษฎร์ธานี ศึกษาดูงานสำนักงานสภา ม.แม่โจ้
194 ครั้ง 07 มีนาคม 2566
วิทยาลัยนานาชาติ ม.แม่โจ้ ร่วมพิธีวันคล้ายวันสถาปนากองพันทหารปืนใหญ่ที่ ๗
174 ครั้ง 05 มีนาคม 2566
คณะวิศวกรรมฯ ม.แม่โจ้ จัดโครงการ Digital Demo Day เสริมทักษะวิชาชีพให้นักศึกษา
157 ครั้ง 03 มีนาคม 2566
ผู้บริหาร และบุคลากร ตรวจร่างกายประจำปี 2566
169 ครั้ง 02 มีนาคม 2566
ม.แม่โจ้ จัดกิจกรรม "กยศ. รวมใจ ปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์" ปีที่ 10 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิตกิยาภา นเรนเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
287 ครั้ง 01 มีนาคม 2566
นศ. คณะสารสนเทศฯ คว้ารางวัลชนะเลิศการแข่งขันประกวดภาพถ่าย "MAID Photo Challenge Campaign 2022"
235 ครั้ง 28 กุมภาพันธ์ 2566
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดโครงการพัฒนาการเขียนและเผยแพร่ผลงานวิจัยสำหรับนักศึกษา ณ อาคารจุฬาภรณ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
166 ครั้ง 28 กุมภาพันธ์ 2566
123456