เริ่มแล้ว.... เทศกาลอาหาร MJU Green & Clean Food Festival 2022 ขับเคลื่อน Green U. สร้างสังคมน่าอยู่ ต่อยอดองค์ความรู้ด้านอาหารในทุกมิติ
วันที่ 27/10/2565    1,231 ครั้ง    ประเภท ข่าวกิจกรรม    ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

วันพฤหัสบดีที่ 27 ตุลาคม 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานในพิธีเปิด จัดงานเทศกาลอาหาร MJU Green & Clean Food Festival 2022 ซึ่งมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 27- 28 ตุลาคม 2565 เพื่อขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยสีเขียว สร้างสังคมน่าอยู่ ต่อยอดองค์ความรู้ด้านอาหารในทุกมิติ พร้อมส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมในยุทธศาสตร์ Green University ณ ลานเสาธง หน้าอาคารช่วงเกษตรศิลป์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ กล่าวว่า “มหาวิทยาลัยแม่โจ้ พยายามมุ่งเน้นให้ผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษาหันมาใส่ใจสุขภาพ และสิ่งแวดล้อมให้มากขึ้น การจัดกิจกรรม MJU Green & Clean Food Festival เทศกาลอาหารและสินค้าปลอดภัยเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในครั้งนี้ จึงเป็นสิ่งที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้พยายามสร้างการเปลี่ยนแปลงให้ทุกภาคส่วนทั้งภายใน และภายนอก หันมาตระหนักถึงสภาวะที่เปลี่ยนแปลงไปของโลก อันส่งผลกระทบต่อมนุษย์และสิ่งมีชีวิต กิจกรรมในครั้งนี้จะเป็นการจุดประกายและเป็นตันแบบในการผลักดัน และส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมของผู้คนได้อย่างหลากหลายและอย่างยั่งยืนต่อไป”

ภายในงานมีการออกร้านจำหน่ายอาหารสะอาด ปลอดภัย หลากหลายเมนูเพื่อสุขภาพ กว่า 30 ร้าน เช่น เบทาโกร พบกับการสาธิตเมนูอาหาร MJU Green & Clean Food โดย เชฟจีโน่ จิตศักดิ์ หลิมภากรกุล จากรายการ MasterChef Thailand Season 3 รวมถึงการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้า ผลิตภัณฑ์ที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยของผู้บริโภค ผลิตภัณฑ์รักษ์โลก Refill Station กิจกรรม Show & Share Green University กิจกรรมตรวจสุขภาพและดัชนีมวลกาย นวัตกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ให้ชีวิตสะดวกสบาย โดย ธนาคารกรุงไทย ชมการแสดงดนตรี วงดนตรีแม่โจ้แบนด์ พิเศษ !!! รับของที่ระลึกสำหรับผู้ที่นำภาชนะมาใช้เองภายในงาน / นักศึกษารับชั่วโมงกิจกรรม 6 ชั่วโมงทันที


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 0 5387 3017