ม.แม่โจ้จัดทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2565 ถวายปัจจัยบูรณปฏิสังขรณ์อุโบสถวัดป่าเหมือด
วันที่ 21/10/2565    1,242 ครั้ง    ประเภท ข่าวกิจกรรม    ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยแม่โจ้


วันศุกร์ที่ 21 ตุลาคม 2565 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้ จัดทอดกฐินสามัคคี ประจำปีพุทธศักราช 2565 โดยมี รศ.ดร.ญาณิน โอภาสพัฒนกิจ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธาน นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร ตัวแทนนักศึกษา และสาธุชนทั้งหลายเข้าร่วมพิธีทอดกฐินถวาย ณ วัดป่าเหมือด ตำบลป่าไผ่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อนำจตุปัจจัยสมทบทุนในการบูรณปฏิสังขรณ์อุโบสถ ซึ่งมียอดเงินทำบุญ จำนวน 205,064.33 บาท

ขออานุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัย และบุญกุศลที่ท่านได้บำเพ็ญในครั้งนี้ ได้ดลบันดาลให้ ท่านพร้อมครอบครัว ประสบแต่ความสุขความเจริญ และสัมฤทธิ์ผลในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการเทอญ