ผู้บริหาร ม.แม่โจ้ ร่วมต้อนรับ รมช.กระทรวงเกษตรฯ
วันที่ 08/01/2565    598 ครั้ง    ประเภท ข่าวกิจกรรม    ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยแม่โจ้


วันเสาร์ที่ 8 มกราคม 2565 คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมให้การต้อนรับ นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะ ในโอกาสลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมในโครงการสานฝันสร้างอาชีพ ยกระดับรายได้เกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรรายย่อยภาคเหนือ พบปะกลุ่มสุกรรายย่อย และสมาคมผู้เลี้ยงสุกรภาคเหนือ ณ อาคารแผ่พืชน์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ.เชียงใหม่