ทีมนักศึกษาคณะสารสนเทศและการสื่อสาร เข้ารับรางวัลชนะเลิศ รางวัลรัตน์ เปสตันยี
วันที่ 29/12/2564    566 ครั้ง    ประเภท ข่าวกิจกรรม    ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

วันอาทิตย์ที่ 26 ธันวาคม 2565 อาจารย์และทีม Film Space นักศึกษาคณะสารสนเทศและการสื่อสาร พี่น้องชาติพันธุ์ลาหู่ กลุ่มด้วยใจรัก เข้าได้รับรางวัลชนะเลิศ รางวัลรัตน์ เปสตันยี จากเทศกาลภาพยนตร์สั้น ครั้งที่ 25 (25th Thai Short Film and Video Festival) ณ โรงภาพยนตร์ศาลาศีนิมา ชั้น 6 อาคารสรรพสาตรศุภกิจ จ.นครปฐม
โดยผลงานภาพยนตร์สั้น Please…See Us เป็นการทำงานร่วมกันระหว่าง อาจารย์และนักศึกษา คณะสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ นักวิชาชีพด้านการผลิตภาพยนตร์ และชุมชนชาติพันธุ์ลาหู่ เพื่อสื่อสารประเด็นทางสังคม ผ่านกระบวนการ Movie base learning เป็นการกระตุ้นจิตสำนึกสาธารณะแก่ผู้รับสาร ได้เข้าใจ รู้สึก และลุกขึ้นมายืนเคียงข้างคนตัวเล็กตัวน้อยที่ถูกกระทำซ้ำแล้วซ้ำเล่า โดย คุณไทกิ ศักดิ์พิสิษฐ์ หนึ่งในกรรมการตัดสินรางวัล รัตน์ เปสตันยี กล่าวถึงผลงานครั้งนี้ว่า “หนังทรงพลังเรื่องนี้สะท้อนถึงสภาวะการถูกบีบบังคับที่คนตัวเล็ก ๆ ได้ถูกกระทำโดยภาครัฐ ผ่านภาษาภาพยนตร์ที่สงบเยือกเย็น เหมือนความนิ่งเงียบ...ก่อนพายุจะโหมกระหน่ำเข้ามา"
เทศกาลภาพยนตร์สั้นครั้งที่ 25 (25th Thai Short Film and Video Festival) นับว่าเป็นเทศกาลภาพยนตร์ที่จัดต่อเนื่องยืนยาวที่สุดของประเทศไทย โดยหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) และมูลนิธิหนังไทย (Thai Film Foundation) ทั้งนี้ได้มีการจัดฉายภาพยนตร์สั้นมาราธอน และโปรแกรมการประกวดของเทศกาลฯ ได้แก่โปรแกรมรางวัลรัตน์ เปสตันยี โปรแกรมรางวัลดุ๊ก โปรแกรมรางวัลช้างเผือก โปรแกรมรางวัลช้างเผือกพิเศษ โปรแกรมรางวัลปยุต เงากระจ่าง และโปรแกรมรางวัลดิจิทัลฟอรัม