การนำเสนอผลงานทางวิชา ภาคบรรยาย จำนวน 86 เรื่อง และภาคโปสเตอร์จำนวน 39 เรื่อง'>
การประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2564 นวัตกรรมเกษตร อาหาร และสุขภาพ
วันที่ 28/12/2564    928 ครั้ง    ประเภท ข่าวกิจกรรม    ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

สำนักวิจัยฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดการประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2564 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ รองศาสตราจารย์ ดร.อภินันท์ สุวรรณรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยฯ ผู้บริหารมหาวิทยาลัย ให้การต้อนรับ ศาสตราจารย์ นายแพทย์ สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ให้เกียรติในการเปิดงาน พร้อมทั้งบรรยายพิเศษ เรื่อง "นวัตกรรมเกษตร อาหาร และสุขภาพสู่การพัฒนาความยั่งยืน" นอกจากนี้ ยังมีพิธีเปิดสมาคมสตาร์ทอัพด้านการเกษตรไทย (Thai Agtech Startup Association TASA) โดย นายคมธัช วัฒนศิลป์ นายกสมาคมสตาร์มอัพด้านการเกษตรไทย เปิดตัวคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ และมี ดร.พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ร่วมแสดงความยินดี อีกทั้งบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ "เมืองนวัตกรรม อาหาร และสุขภาพ ณ ห้องประชุม 80 ปี ซึ่งงานดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 24 - 25 ธันวาคม 2564

กิจกรรมการประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2564 นวัตกรรมเกษตร อาหาร และสุขภาพ มีดังนี้

การบรรยายพิเศษและเสวนาโต๊ะกลม
1. บรรยายพิเศษ "New Normol หรือ Next Normal ไม่ว่าจะปกติใหม่ หรือปกติถัดไปจะอยู่อย่างไรให้เป็นปกติสุข
2. เสวนาโต๊ะกลม "นวัตกรรมเกษตรกับทางรอดของการเกษตร"
3. เสวนาโต๊ะกลม "นวัตกรรมการวิจัยเชิงพื้นที่ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19"
4. เสวนาโต๊ะกลม "Smart Farm เพื่อชุมชนสังคมเกษตรยั่งยืน"
5. เสวนาโต๊ะกลม "เศรษฐกิจสร้างสรรค์และเศรษฐกิจหมุนเวียนเพื่อชุมชน"
6. เสวนาโต๊ะกลม "RE-considered University's Roles and Collaboration to Empower YSF 4.0 in Upland Community"

การนำเสนอผลงานทางวิชา ภาคบรรยาย จำนวน 86 เรื่อง และภาคโปสเตอร์จำนวน 39 เรื่อง