ม.มหาสารคาม ดูงานการบริหารจัดการการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ ม.แม่โจ้
วันที่ 27/12/2564    629 ครั้ง    ประเภท ข่าวกิจกรรม    ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

วันจันทร์ที่ 27 ธันวาคม 2564 รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พร้อมด้วยผู้บริหารมหาวิทยาลัย และกองแผนงาน ให้การต้อนรับและเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ แก่ รองศาสตราจารย์ประยุกต์ ศรีวิไล อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พร้อมคณะ ในโอกาสนำทีมบุคลากรเข้าศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยแม่โจ้ การบริหารจัดการ การเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ และงานด้านวิจัยนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน(DSG) ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ณ ห้องประชุมสายน้ำผึ้ง ชั้น 1 อาคารสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้

จากนั้น รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้นำคณะศึกษาดูงาน เข้าเยี่ยมชมแปลงสาธิตด้านพืชผัก ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยที่จัดขึ้นในงานเกษตรแม่โจ้ (ออนไลน์) 2564 ณ สาขาพืชผัก คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้