ม.แม่โจ้เป็นเจ้าภาพจัดประชุม ปอมท.ครั้งที่ 12/2564
วันที่ 12/12/2564    1,185 ครั้ง    ประเภท ข่าวกิจกรรม    ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

วันอาทิตย์ที่ 12 ธันวาคม 2564 รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ให้การต้อนรับ อาจารย์มนชาย ภูวรกิจ ประธาน ปอมท.ชุดที่ 43 และ คณะที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย(ปอมท.) สมัยสามัญครั้งที่ 12/2564 ซึ่งมหาวิทยาลัยแม่โจ้เป็นเจ้าภาพจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 11- 13 ธันวาคม 2564 โดยมีผู้แทนคณาจารย์เข้าร่วมประชุมทั้งระบบออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom Meetings และออนไซต์ จำนวนประมาณ 40 ท่านจาก 28 สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศ ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 5 สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และในวันเดียวกันนี้ คณะที่ประชุมฯ ได้เข้าเยี่ยมชมโรงเรือนผลิตกัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ และฟาร์มกล้วยไม้ บนพื้นที่ของฟาร์มมหาวิทยาลัย