ม.แม่โจ้ สนับสนุนทางการแพทย์และอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนอำเภอพร้าว
วันที่ 21/10/2564    363 ครั้ง    ประเภท ข่าวกิจกรรม    ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

วันอังคารที่ 19 ตุลาคม 2564 ตรวจพื้นที่ ศูนย์แยกกักตัวในชุมชน (Community Isolation,CI) ศปก.อำเภอพร้าว ณ อาคารที่พัก สำนักฟาร์ม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ "ไร่เทพสมบูรณ์" เป็นสถานที่สำหรับกลุ่มสีเขียว ส่งต่อจาก รพ.สนามเชียงใหม่ ที่เหลือการกักตัวอีก 4 วัน ก่อนได้รับอนุญาตให้กลับบ้านได้
ทั้งนี้ ได้ร่วมประชุมและหารือร่วมกับ
- นายอำเภอพร้าว นายทรงศักดิ์ วลัยใจ / ฝ่ายปกครอง
- ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพร้าว นพ.ศมิต สมพันธ์พงศ์
- สาธารณสุขอำเภอพร้าว
- หัวหน้าส่วนราชการอำเภอพร้าว
- ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ผศ.ดร.ว่าที่ รต.นิโรจน์ สินณรงค์