มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ร่วมประชุมหารือกับบริษัท วีไอพี อกริคัลเจอร์ จำกัด ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีการเกษตร ในการจะพัฒนาพื้นที่เพื่อการวิจัย และผลิตกัญชง กัญชา
วันที่ข่าว 07/04/2564    
นายบารเมษฐ์ ดวงเพชร
ประเภท ข่าวกิจกรรม     แก้ไขล่าสุดเมื่อ 08/04/2564
เปิดอ่าน: 25 ครั้ง

 

วันที่ 7 เมษายน 2564 เวลา 10.30 น. ผู้แทนมหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยผศ.พาวิน มะโนชัย รองอธิการบดี พร้อมด้วย รศ.ดร.อภินันท์ สุวรรณรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยฯ อาจารย์ ดร.บุญศิลป์ จิตตะประพันธ์ คณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร และ ผศ.ชลดรงค์ ทองสง รองคณบดี ร่วมประชุมหารือกับบริษัท วีไอพี อกริคัลเจอร์ จำกัด โดย คุณสุเมศวร์ เสนชู กรรมการผู้จัดการ และ ผศ.ดร.สุนทร พิพิธแสงจันทร์ ที่ปรึกษาบริษัท ได้ร่วมหารือเกี่ยวกับการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีการเกษตร ในการจะพัฒนาพื้นที่เพื่อการวิจัย และผลิตกัญชง กัญชาเชิงพาณิชย์ในพื้นที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ในความร่วมมือทางวิชาการในอนาคต โดยยึดตามประกาศของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และในเวลา 11.30 น. ได้ร่วมเดินทางเข้าศึกษาดูงานในพื้นที่แปลงปลูกกัญชา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ.เชียงใหม่

ข่าวอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง