ม.แม่โจ้ มอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์
วันที่ข่าว 13/08/2563    
นายบารเมษฐ์ ดวงเพชร
ประเภท ข่าวกิจกรรม     แก้ไขล่าสุดเมื่อ 14/08/2563
เปิดอ่าน: 229 ครั้ง

 

วันที่ 13 สิงหาคม 2563 รองศาสตราจารย์ ดร. วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ ดุษฎี รักษาการแทนรองอธิการบดี เข้าคารวะและมอบกระเช้าดอกไม้เพื่อแสดงความยินดี กับ ศาสตราจารย์พิเศษดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ เนื่องในโอกาสที่มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ข่าวอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง