คณะผลิตกรรมการเกษตร จัดโครงการฝึกอบรม "การผลิตวัตถุดิบและแปรรูปสมุนไพร"
วันที่ข่าว 02/07/2563    
นายบารเมษฐ์ ดวงเพชร
ประเภท ข่าวกิจกรรม     แก้ไขล่าสุดเมื่อ 02/07/2563
เปิดอ่าน: 228 ครั้ง

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองชัย จูวัฒนสำราญ คณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรม "การผลิตวัตถุดิบและแปรรูปสมุนไพร" ภายใต้โครงการหนึ่งหลักสูตร หนึ่งองค์ความรู้สู่ชุมชน จัดโดยงานบริการวิชาการและวิจัย คณะผลิตกรรมการเกษตร เมื่อวันพุธที่ 1 กรกฎาคม 2563 ณ ห้อง PT 212 อาคารพืชศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีวิทยากรบรรยายหัวข้อต่าง ๆ ดังนี้ 1.ปฏิบัติบัติการสกัดน้ำมันจากสมุนไพรระบบสกัดเย็นเพื่อเป็นวัตถุดิบในการแปรรูปผลิตภัณฑ์สมุนไพร โดย อาจารย์ ดร.วาริน สุทนต์ 2.การแปรรูปสบู่จากสารสกัดแก่นฝาง โดย ดร.นรินทร์ ท้าวแก่นจันทร์ 3.การแปรรูปเจลแอลกอฮอล์ส่วนผสมจากสารสกัดแก่นฝาง โดยอาจารย์ ดร.ภาวิณี อารีศรีสม

รูปภาพเพิ่มเติมได้ที่ ....https://ap.mju.ac.th/root/index.php?modules=newsysact_show1&sub=1&se=1430

ข่าวอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง