กิจกรรมพัฒนาวิชาชีพสัตวศาสตร์
วันที่ข่าว 27/01/2563    
นายบารเมษฐ์ ดวงเพชร
ประเภท ข่าวกิจกรรม     แก้ไขล่าสุดเมื่อ 28/01/2563
เปิดอ่าน: 125 ครั้ง

 

อ.สพ.ญ.ดร.กฤดา ชูเกียรติศิริ รองคณบดีคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ฝ่ายบริหาร พร้อมด้วย นายกิตติพงษ์ ทิพยะ นายอภิชาติ หมั่นวิชา นักวิชาการสัตวบาล นำนักศึกษาคณะสัตวศาสตร์ฯ ลงพื้นที่จัดกิจกรรมพัฒนาวิชาชีพสัตวศาสตร์ ในระหว่างวันที่ 24-26 มกราคม 2563 เพื่อให้ความรู้แก่เกษตรกร เรื่อง การเลี้ยงและโรคปศุสัตว์ และทำวัคซีนป้องกันโรคปากเท้าเปื่อยให้แก่โคกระบือในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงวัดจันทร์ 5 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านห้วยฮ่อม บ้านดอยตุง บ้านห้วยครก บ้านหนองแดง และบ้านโป่งขาว อ.กัลยานิวัฒนา จ.เชียงใหม่

ข่าวอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง