สภาพนักงาน ม.แม่โจ้ ต้อนรับ มทร.อีสาน ศึกษาดูงานการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ
วันที่ข่าว 10/09/2562    
นายสุพงศ์ ฟู่เจริญ
ประเภท ข่าวกิจกรรม     แก้ไขล่าสุดเมื่อ 10/09/2562
เปิดอ่าน: 390 ครั้ง

 

วันที่ 10 กันยายน 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กชพร  ศิริโภคากิจ รักษาการแทนรองอธิการบดี ให้การต้อนรับสำนักงานกิจการสภาของมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นำโดย อาจารย์ ดร.โสภิดา สัมปัตติกร ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ มทร.อีสาน เข้าศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานตามกรอบภาระหน้าที่ และการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ กับสภาพนักงานมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ณ อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และเยี่ยมชมการบริหารกิจการของมหาวิทยาลัย ณ ศูนย์เรียนรู้วัฒนธรรมเกษตรล้านนา มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ข่าวอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง