รายงานผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผู้นำกลุ่มชุมชนปฏิบัติ (คุณอำนวย) 11 กลุ่มงาน
วันที่ข่าว 08/06/2554    
นายรัตติกาล ณวิชัย
ประเภท กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้     แก้ไขล่าสุดเมื่อ 08/06/2554
เปิดอ่าน: 1,600 ครั้ง

 

รายงานผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผู้นำกลุ่มชุมชนปฏิบัติ (คุณอำนวย) 11 กลุ่มงาน

เรื่อง แนวทางการพัฒนาบุคลากรของกลุ่มงานโดยใช้กระบวนการจัดการความรู้

วันที่  28  มิถุนายน 2553 ณ ห้องจัดการความรู้ ชั้น 4 อาคารศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

ข่าวอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล