โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 49 รอบคัดเลือก เขตภาคเหนือ

วันที่เริ่มต้น 10/11/2566 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 16/11/2566 เวลา 0:00
สถานที่จัด มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย และมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สำนักงานมหาวิทยาลัย สาขา/กอง กองพัฒนานักศึกษา หน่วยงานภายใน  งานการกีฬา
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
ตามที่มหาวิทยาลัยได้อนุมัติให้งานการกีฬา กองพัฒนานักศึกษา จัดส่งนักกีฬามหาวิทยาลัยแม่โจ้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
ครั้งที่ 49 รอบคัดเลือก เขตภาคเหนือ ซึ่งจัดการแข่งขันขึ้นระหว่างวันที่ 11 - 16 พฤศจิกายน 2566 โดยมีมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย และมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขัน
ในการนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริม สร้างสมรรถภาพ มีคุณธรรรม จริยธรรม การรู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย และเกิดความสามัคคีในหมู่คณะนิสิตนักศึกษาของแต่ละสถาบัน
มหาวิทยาลัยจึงได้อนุมัติให้งานการกีฬา จัดส่งนักกีฬาของมหาวิทยาลัยเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย เป็นประจำทุกปี
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ อื่นๆ
ปริมาณงานทั้งหมด 36  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 130 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   123 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
วันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันฯ ดังต่อไปนี้
- กีฬาบาสเกตบอลชาย (มหาวิทยาลัยแม่โจ้ พบกับ มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่) ผลการแข่งขันฯ ชนะ 90:46 แต้ม
- กีฬาฟุตซอลชาย (มหาวิทยาลัยแม่โจ้ พบกับ มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร) ผลการแข่งขันฯ แพ้ 4:2 ลูก
- กีฬาวอลเลย์บอลชาย (มหาวิทยาลัยแม่โจ้ พบกับ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง) ผลการแข่งขันฯ แพ้ 0:2 เซต
- กีฬาวอลเลย์บอลชายหาดชาย (มหาวิทยาลัยแม่โจ้ พบกับ มหาวิทยาลัยนเรศวร) ผลการแข่งขันฯ ชนะ 2:0 เซต
- กีฬาเซปักตะกร้อทีมคู่ชาย (มหาวิทยาลัยแม่โจ้ พบกับ มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร) ผลการแข่งขันฯ ชนะ 2:1 เซต

วันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันฯ ดังต่อไปนี้
- กีฬาเปตองทีมชาย 2 คน และทีมหญิง 2 คน : ผลการแข่งขันฯ ชนะ (ผ่านเข้ารอบมหกรรม) ชาย 11:2 แต้ม/ หญิง 11:7 แต้ม
- กีฬาวอลเลย์บอลชายหาดชาย (มหาวิทยาลัยแม่โจ้ พบกับ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) ผลการแข่งขันฯ ชนะ 2:0 เซต
- กีฬาวอลเลย์บอลหญิง (มหาวิทยาลัยแม่โจ้ พบกับ มหาวิทยาลัยพะเยา) ผลการแข่งขันฯ ชนะ 3:2 เซต
- กีฬาเซปักตะกร้อทีมเดี่ยว (มหาวิทยาลัยแม่โจ้ พบกับ ทีมแพ้คู่ที่ 1) ผลการแข่งขันฯ ชนะ 2:0 เซต
- กีฬาบาสเกตบอลหญิง (มหาวิทยาลัยแม่โจ้ พบกับ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย) ผลการแข่งขันฯ ชนะ 46:23 แต้ม
- กีฬาเซปักตะกร้อทีมคู่ (มหาวิทยาลัยแม่โจ้ พบกับ มทร.ล้านนา) ผลการแข่งขันฯ ชนะ 2:0 เซต

วันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันฯ ดังต่อไปนี้
- กีฬาเปตองบุคคลชายเดี่ยว และบุคคลหญิงเดี่ยว : ผลการแข่งขันฯ ชนะ ชาย 11:6 แต้ม /หญิง 11:1 แต้ม
- กีฬาวอลเลย์บอลชายหาดชาย (มหาวิทยาลัยแม่โจ้ พบกับ มหาวิทยาลัยพะเยา) ผลการแข่งขันฯ ชนะ 2:0 เซต
- กีฬาเซปักตะกร้อทีมเดี่ยวหญิง (ทีมชนะคู่ที่ 1 พบกับ มหาวิทยาลัยแม่โจ้) ผลการแข่งขันฯ ชนะ 2:1 เซต
- กีฬาบาสเกตบอลชาย (มหาวิทยาลัยแม่โจ้ พบกับ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) ผลการแข่งขันฯ แพ้ 74:75 แต้ม
- กีฬาฟุตซอลชาย (มหาวิทยาลัยแม่โจ้ พบกับ มหาวิทยาลัยพะเยา) ผลการแข่งขันฯ แพ้ 2:4 เซต
- กีฬาวอลเลย์บอลชาย (มหาวิทยาลัยแม่โจ้ พบกับ มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร) ผลการแข่งขันฯ แพ้ 0:3 เซต
- กีฬาฟุตบอลชาย (มหาวิทยาลัยแม่โจ้ พบกับ มหาวิทยาลัยนเรศวร) ผลการแข่งขันฯ แพ้ 0:1 ลูก

วันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันฯ ดังต่อไปนี้
- กีฬาเปตองทีมคู่ผสม : ผลการแข่งขันฯ แพ้
- กีฬาบาสเกตบอลหญิง (มหาวิทยาลัยแม่โจ้ พบกับ มหาวิทยาลัยพะเยา) ผลการแข่งขันฯ ชนะ 71:22 แต้ม

วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันฯ ดังต่อไปนี้
- กีฬาเปตองทีมชาย 3 คน และทีมหญิง 3 คน : ผลการแข่งขันฯ ชนะ ชาย 11:4 แต้ม /หญิง 11:3 แต้ม
- กีฬาบาสเกตบอลชาย (มหาวิทยาลัยแม่โจ้ พบกับ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่) ผลการแข่งขันฯ ชนะ 95:48 แต้ม
- กีฬาวอลเลย์บอลชาย (มหาวิทยาลัยแม่โจ้ พบกับ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์) ผลการแข่งขันฯ แพ้ 0:2 เซต
- กีฬาฟุตบอลชาย (มหาวิทยาลัยแม่โจ้ พบกับ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย) ผลการแข่งขันฯ ชนะ 2:0 ลูก

วันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันฯ ดังต่อไปนี้
- กีฬาวอลเลย์บอลหญิง (มหาวิทยาลัยแม่โจ้ พบกับ มหาวิทยาลัยนเรศวร) ผลการแข่งขันฯ ชนะ 3:1 เซต
- กีฬาบาสเกตบอลหญิง (มหาวิทยาลัยแม่โจ้ พบกับ มหาวิทยาลัยนเรศวร) ผลการแข่งขันฯ ชนะ 54:42 แต้ม

สรุปผลการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศ ครั้งที่ 49 รอบคัดเลือก เขตภาคเหนือ
8.1 ชนิดกีฬาที่ผ่านเข้าไปแข่งขันรอบมหกรรม ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จ.นครปฐม มีดังต่อไปนี้
8.1.1 กีฬาฟุตบอล (ชาย)
8.1.2 กีฬาเซปักตะกร้อ (ชาย-หญิง)
8.1.3 กีฬาเปตอง (ชาย-หญิง)
8.1.4 กีฬาวอลเลย์บอลชายหาด (ชาย)
8.1.5 กีฬาวอลเลย์บอล (หญิง)
8.1.6 กีฬาบาสเกตบอล (ชาย-หญิง)
8.2 ชนิดกีฬาที่ไม่ผ่านเข้าไปแข่งขันรอบมหกรรม มีดังต่อไปนี้
8.2.1 กีฬาฟุตซอล (ชาย)
8.2.2 กีฬาวอลเลย์บอล (ชาย)
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล