โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของชมรมกีฬาต่างๆ ประจำปีงบประมาณ 2565 (การเข้าร่วมการแข่งขันบาสเกตบอลแม่โจ้โอเพ่น ประจำปี 2565)

วันที่เริ่มต้น 09/09/2564 เวลา 13:00 วันที่สิ้นสุด 24/09/2565 เวลา 20:00
สถานที่จัด ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
เพื่อเป็นการพัฒนาฝีมือ พัฒนาทักษะในการแข่งขันของนักกีฬาตัวแทนของมหาวิทยาลัย เข้าร่วมการแข่งขันกับสมาคมกีฬามหาวิทยาลัยต่างๆ และภาคเอกชน และเพื่อจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาตามที่ชมรมกีฬาได้รับเชิญ หรือขอเข้าร่วมการแข่งขัน และยังเป็นการสร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัยอีกทางหนึ่ง
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ อื่นๆ
ปริมาณงานทั้งหมด 15  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 160 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ผลการแข่งขัน ทีมมหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้รับรางวัลชนะเลิศ พร้อมเงินรางวัล จำนวน 20,000 บาท
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล