โครงการสัมมนา เรื่อง “ ปัจจัยสู่ความสำเร็จของ Food Panda ภายใต้แรงกดดันทางเศรษฐกิจ ”
-
วันที่เริ่มต้น 31/07/2562 เวลา 13:00 วันที่สิ้นสุด 31/07/2562 เวลา 16:00
สถานที่จัด ณ ห้องประชุม ปิงวารี (ศร201) อาคาร 70 ปี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก คณะบริหารธุรกิจ สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
5906102346   นายเจียรนัย   ไชยยานะ : การตลาด 5ชั่วโมง
5906102348   นายชฎิล   ถวายนิล : การตลาด 5ชั่วโมง
5906102378   นายณัฐวุฒิ   ชัยชนะ : การตลาด 5ชั่วโมง
5906102390   นายธนโชติ   กิตติวิเศษกุล : การตลาด 5ชั่วโมง
5906102418   นางสาวบุณยานุช   อินทะกนก : การตลาด 5ชั่วโมง
5906102435   นางสาวปิยวรรณ   สุขคำปา : การตลาด 5ชั่วโมง
5906102441   นางสาวพรพิมล   ต๋าคำ : การตลาด 5ชั่วโมง
5906102446   นางสาวพัชรี   กำมะลอ : การตลาด 5ชั่วโมง
5906102447   นางสาวพัทธนันท์   บัวจันทร์ : การตลาด 5ชั่วโมง
5906102449   นางสาวพิมพ์ชนก   สิทธิเดช : การตลาด 5ชั่วโมง
5906102454   นางสาวแพรววิไล   คดีโลก : การตลาด 5ชั่วโมง
5906102500   นายวีรภัทร   กล้าหาญ : การตลาด 5ชั่วโมง
5906102502   นายวีระชัย   ดวงดี : การตลาด 5ชั่วโมง
5906102503   นายวีระพล   อุ่นใจ : การตลาด 5ชั่วโมง
5906102516   นายศุภกร   กองคำ : การตลาด 5ชั่วโมง
โครงการสัมมนา
เรื่อง “ ปัจจัยสู่ความสำเร็จของ Food Panda ภายใต้แรงกดดันทางเศรษฐกิจ ”
วันพุธที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
ณ ห้องประชุม ปิงวารี (ศร201) อาคาร 70 ปี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่
หลักการและเหตุผล
“ธุรกิจอาหาร” เป็นธุรกิจที่ผู้มีเงินมักชอบลงทุน เพราะคิดว่าเป็นธุรกิจที่ไม่ยุ่งยาก โดยเฉพาะ “ร้านอาหาร” อาจกล่าวได้ว่าเป็นธุรกิจยอดนิยมของการลงทุนในทศวรรษนี้ อย่างไรก็ตาม จะพบว่าร้านอาหารที่เปิดขึ้นมากมายในแต่ละปีนั้น กลับล้มหายตายจากออกจากวงจรธุรกิจไปอย่างรวดเร็ว สาเหตุหลักคือ รายได้ไม่เป็นไปตามที่คาดคิด ค่าใช้จ่ายสูง เงินทุนสำรองไม่เพียงพอ ในที่สุดจำเป็นต้องเลิกกิจการ เพราะขาดทุนมากจนไม่สามารถประคองให้ธุรกิจอยู่ต่อได้ (www.e-merchant.co.th/RMS/Article_201506_01.html)
เดลิเวอรี่ก็คือบริการจัดส่งถึงที่ เพียงแค่คุณโทรสั่งสินค้าจากทางร้านและแจ้งที่อยู่ ก็จะมีพนักงานของร้านนำสินค้าไปส่งให้กับคุณในทันที ซึ่งที่มักจะเห็นกันบ่อย ๆ ก็คือการจัดส่งดอกไม้-พวงหรีดงานศพ การจัดส่งอาหารและอื่น ๆ อีกมากมาย เป็นต้น ซึ่งบริการนี้ก็จะช่วยเพิ่มความสะดวกสบายให้กับลูกค้าโดยตรง เพราะไม่ต้องเดินทางมาซื้อทีร้านด้วยตัวเองและเก็บเงินปลายทาง จึงโดนใจผู้คนส่วนใหญ่เป็นที่สุด และแน่นอนว่าการเปิดร้านอาหารที่พ่วงด้วยบริการเดลิเวอรี่ก็สามารถเพิ่มยอดขายได้อย่างดีเยี่ยม
(https://taokaemai.com/ ทำธุรกิจอาหารเดลิเวอรี/)
ซึ่งในปัจจุบันมีธุรกิจที่นำทั้ง 2 ธุรกิจข้างต้นรวมเข้าด้วยกันคือ Food Panda และประสบความสำเร็จ ดังนั้นนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เห็นถึงความสำคัญของการประสบความสำเร็จในครั้งนี้ จึงจัดโครงการสัมมนานขึ้นมาเพื่อให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมงานในเรื่องของกลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการธุรกิจ และแลกเปลี่ยนแนวคิดใหม่ ๆ ของการทำธุรกิจประเภทนี้
วิทยากร
คุณณัฐวุฒิ ชัยนิลพันธุ์
วัตถุประสงค์
เพื่อเป็นการเพิ่มความรู้ และแนวคิดแก่ผู้เข้าร่วมงานสัมมนา ในเรื่องของการบริหารจัดการธุรกิจในสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน
ระยะเวลา
วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2562 เวลา 13.00 น. – 17.00 น. ณ อาคาร 70 ปี ห้อง ศร201
กำหนดการสัมมนา
13.00 น. เปิดให้ผู้เข้าร่วมงานเริ่มลงทะเบียน
13.30 น. พิธีเปิดงานสัมมนา
15.00 น. พักเบรกวิทยากรและผู้เข้าร่วมงานสัมมนา
15.10 น. เริ่มเสวนาถาม-ตอบระหว่างผู้เข้าร่วมงานกับวิทยากร
16.00 น. มอบของที่ระลึกกับวิทยากร และพิธีปิดงาน
ผู้รับผิดชอบโครงการ
นายชฎิล ถวายนิล (หัวหน้าโครงการ) และคณะผู้จัดโครงการสัมมนา
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หวังว่าผู้เข้าร่วมการสัมมนาจะได้รับความรู้ และประสบการณ์ใหม่ๆ ในมุมมองของผู้ประกอบการ เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับธุรกิจ Food Panda มากยิ่งขึ้น และก่อให้เกิดแนวคิดใหม่ๆ ในการใช้ชีวิตหรือในการนำไปประกอบธุรกิจกับผู้ที่เข้าร่วมงานสัมมนา
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 4  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 500 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   500 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล