โครงการแข่งขันกีฬาพายเรือคายัคคาวบอยเกมส์
-
วันที่เริ่มต้น 29/01/2561 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 30/01/2561 เวลา 0:00
สถานที่จัด สระน้ำภายในมหาวิทยาลัย 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
เรือคายัคเป็นเรือพายประเภทหนึ่งที่ใช้พลังมนุษย์ในการออกแรงพายเพื่อให้เรือเคลื่อนที่โดยนิยมนำมาเป็นกิจกรรมนันทนาการและกีฬาทางน้ำการพายเรือคายักนั้นอาจพายในแหล่งน้ำนิ่งเช่นอ่างเก็บน้ำทะเลบึงหรือพายในแก่งน้ำเชี่ยวเช่นแม่น้ำก็ได้Mju-Chumphon Water Activities Club ได้เห็นศักยภาพว่าสามารถนำเรือคายัคมาเพิ่มเป็นอีกหนึ่งชนิดกีฬาในการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร"คาวบอยเกมส์ครั้งที่17" โดยการแข่งขันกีฬาพายเรือคายัคสามารถพัฒนานักศึกษาในด้านความเป็นผู้นำสติปัญญาและใช้กีฬาเป็นส่วนในการเชื่อมความสัมพันธ์ที่ดีงามระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้องระหว่างเพื่อนให้รู้จักรักสามัคคีรู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยและก่อประโยชน์ให้ร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 8  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 40 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   40 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
สำเร็จตามวัตถุประสงค์ในการจัดการแข่งขัน
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล