กิจกรรมการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์หนึ่งในดวงใจ เพื่อถวายพ่อหลวง

วันที่เริ่มต้น 19/07/2560 เวลา 9:00 วันที่สิ้นสุด 06/09/2560 เวลา 12:00
สถานที่จัด อาคารแผ่พืชน์และศูนย์กีฬากาญจนาภิเษก รัชกาลที่ 9 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม ลงทะเบียน
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สำนักงานมหาวิทยาลัย สาขา/กอง กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
กัณณิกา ข้ามสี่ สำนักงานมหาวิทยาลัย กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
แคทลียา ประลาสนธิ์ สำนักงานมหาวิทยาลัย กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม งานดนตรีและนันทนาการ
ณัฐพงษ์ ตุ้ยเต็มวงค์ สำนักงานมหาวิทยาลัย กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม งานดนตรีและนันทนาการ
อุไรภัสร์ ชัยเรืองวุฒิ สำนักงานมหาวิทยาลัย กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม งานพิพิธภัณฑ์การเกษตรและวัฒนธรรมไทย
วีนาภัทร์ พงษ์ภา สำนักงานมหาวิทยาลัย กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม งานอนุรักษ์สืบสานศิลปวัฒนธรรม
เมริษา ยอดหอม สำนักงานมหาวิทยาลัย กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม งานอนุรักษ์สืบสานศิลปวัฒนธรรม
วุฒิภัทร เกตุพัฒนพล สำนักงานมหาวิทยาลัย กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม งานอนุรักษ์สืบสานศิลปวัฒนธรรม
อำพร เวียตตัน สำนักงานมหาวิทยาลัย กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม งานอำนวยการ
ศรีวรรณ บุญเรือง สำนักงานมหาวิทยาลัย กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม งานอำนวยการ

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
ตามมติที่ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของประชาชนในส่วนภูมิภาค จังหวัดเชียงใหม่ ให้หน่วยงานราชการทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดทำดอกไม้จันทน์ เพื่อถวายในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมหาวิทยาลัยแม่โจ้ มอบหมายให้ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม จัดโครงการ “การประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์หนึ่งในดวงใจ เพื่อถวาย "พ่อหลวง"” ดอกดารารัตน์ หรือดอก Daffodilจำนวน 5,000 ดอก เพื่อให้ผู้บริหาร บุคลากรและนักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการถวายความอาลัยและแสดงความจงรักภักดี ทุกวันพุธที่ 19 กรกฏาคม-วันพุธที่ 23 สิงหาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 09.00–16.00 น. ณ บริเวณอาคารแผ่พืชน์ และพิธีเปิดการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ ในนามมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในวันที่ 6 กันยายน 2560 ตั้งแต่เวลา 09.00-12.00 น. ณ ศูนย์กีฬากาญจนาภิเษก รัชกาลที่ 9
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 3  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม ไม่ระบุ คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   5000 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล