กิจกรรมการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์หนึ่งในดวงใจ เพื่อถวายพ่อหลวง

วันที่เริ่มต้น 19/07/2560 เวลา 9:00 วันที่สิ้นสุด 06/09/2560 เวลา 12:00
สถานที่จัด อาคารแผ่พืชน์และศูนย์กีฬากาญจนาภิเษก รัชกาลที่ 9 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม ลงทะเบียน
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สำนักงานมหาวิทยาลัย สาขา/กอง กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม หน่วยงานภายใน  
ตามมติที่ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของประชาชนในส่วนภูมิภาค จังหวัดเชียงใหม่ ให้หน่วยงานราชการทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดทำดอกไม้จันทน์ เพื่อถวายในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมหาวิทยาลัยแม่โจ้ มอบหมายให้ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม จัดโครงการ “การประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์หนึ่งในดวงใจ เพื่อถวาย "พ่อหลวง"” ดอกดารารัตน์ หรือดอก Daffodilจำนวน 5,000 ดอก เพื่อให้ผู้บริหาร บุคลากรและนักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการถวายความอาลัยและแสดงความจงรักภักดี ทุกวันพุธที่ 19 กรกฏาคม-วันพุธที่ 23 สิงหาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 09.00–16.00 น. ณ บริเวณอาคารแผ่พืชน์ และพิธีเปิดการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ ในนามมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในวันที่ 6 กันยายน 2560 ตั้งแต่เวลา 09.00-12.00 น. ณ ศูนย์กีฬากาญจนาภิเษก รัชกาลที่ 9
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 3  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม ไม่ระบุ คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   5000 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล