โครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่ถวายเป็นพระราชกุศล

วันที่เริ่มต้น 03/12/2559 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 06/12/2559 เวลา 0:00
สถานที่จัด วัดห้วยเกี๋ยง 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สำนักงานมหาวิทยาลัย สาขา/กอง กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
สุรชัย ศรีนรจันทร์ คณะศิลปศาสตร์
กัลยา ธนันชัย สำนักงานมหาวิทยาลัย กองพัฒนานักศึกษา งานอำนวยการ
นันทา สีเผือก สำนักงานมหาวิทยาลัย กองพัฒนานักศึกษา งานอำนวยการ
ประภาพรรณ เทียมถวิล สำนักงานมหาวิทยาลัย กองพัฒนานักศึกษา งานอำนวยการ
สุธีร์ภัทร รุณผาบ สำนักงานมหาวิทยาลัย กองพัฒนานักศึกษา งานอำนวยการ

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดโครงการอบรรพชา อุปสมบทหมุ่ 89 รูป เพื่อเป็นการถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ระหว่างวันที่3-6 ธันวาคม 2559 ณ วัดห้วยเกี๋ยง อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 48  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 89 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   89 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล