ตอนที่ 1 : ข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก
รหัสอ้างอิง : 42
ชื่อสมาชิก : ศุภชัย ชัยอุดมวิถี
เพศ : ชาย
อีเมล์ : supachai_k@mju.ac.th
ประเภทสมาชิก : บุคลากรภายใน[สังกัด]
ลงทะเบียนเมื่อ : 12/1/2554 0:00:00
แก้ไขล่าสุดเมื่อ : 12/1/2554 15:21:43


ตอนที่ 2 : ประวัติการเขียนบทความของสมาชิก
เป็นการเสนอเนื้อหาการอบรมเกี่ยวการการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป งานสภาพนักงาน กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย