ตอนที่ 1 : ข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก
รหัสอ้างอิง : 252
ชื่อสมาชิก : รัชชานนท์ สมบูรณ์ชัย
เพศ : ชาย
อีเมล์ : sawat@mju.ac.th
ประเภทสมาชิก : บุคลากรภายใน[สังกัด]
ลงทะเบียนเมื่อ : 2/3/2554 10:56:51
แก้ไขล่าสุดเมื่อ : 2/3/2554 10:56:51


ตอนที่ 2 : ประวัติการเขียนบทความของสมาชิก
การตัดตุงไส้หมู
เป็นความรู้ที่ได้จากการเรียนรู้มา และได้นำมาเผยแพร่ให้แก่บุคลากรของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2555 เพื่อนำไปปักเจดีย์ทราย ในวันพญาวัน (หรือช่วงวันสงกรานต์)
- ยังไม่มีรายการคำถาม