ตอนที่ 1 : ข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก
รหัสอ้างอิง : 2040
ชื่อสมาชิก : ปรมินทร์ นาระทะ
เพศ : ชาย
อีเมล์ : porramin_narata@mju.ac.th
ประเภทสมาชิก : บุคลากรภายใน[สังกัด]
ลงทะเบียนเมื่อ : 26/1/2559 9:28:05
แก้ไขล่าสุดเมื่อ : 26/1/2559 9:28:05


ตอนที่ 2 : ประวัติการเขียนบทความของสมาชิก
ในการเข้าร่วมอบรมภายนอกต่างๆ ได้รับประสบการณ์และองค์ความรู้ใหม่ๆ จึงต้องการแชร์ประสบการณ์นั้นเพื่อเป็นประโยชน์ต่อบุคคลอื่นที่สนใจ
เนื่องจากตัวเองเป็นคนพื้นเพจังหวัดเชียงใหม่ และสนใจในวัฒนธรรมล้านนา ชอบท่องเที่ยว หรือสังเกตวิถีชีวิตของคนในภาคเหนือ จึงอยากถ่ายทอดประสบการณ์เล็กๆน้อยๆที่ได้ประสบพบเจอมาเล่า เอาไว้อ่านกันเพลินๆแก้ง่อมน้อ หากมีข้อผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้ ณ ที่นี้โตยเน้อครับ หรือท่านใดที่ชื่นชอบบทความใดก็ส่งข้อความมาแลกเปลี่ยนกันได้นะครับ