ตอนที่ 1 : ข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก
รหัสอ้างอิง : 1649
ชื่อสมาชิก : จเร ตุ่นคำ
เพศ : ชาย
อีเมล์ : jaray@mju.ac.th
ประเภทสมาชิก : บุคลากรภายใน[สังกัด]
ลงทะเบียนเมื่อ : 15/8/2557 12:52:51
แก้ไขล่าสุดเมื่อ : 15/8/2557 12:52:51


ตอนที่ 2 : ประวัติการเขียนบทความของสมาชิก