ตอนที่ 1 : ข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก
รหัสอ้างอิง : 1101
ชื่อสมาชิก : แววตา ติ๊บมา
เพศ : หญิง
อีเมล์ : waewta@mju.ac.th
ประเภทสมาชิก : บุคลากรภายใน[สังกัด]
ลงทะเบียนเมื่อ : 28/6/2555 9:01:46
แก้ไขล่าสุดเมื่อ : 28/6/2555 9:01:46


ตอนที่ 2 : ประวัติการเขียนบทความของสมาชิก