ขออภัย...เนื่องจากระบบ E-manage หน้านี้ปิดใช้งานแล้ว

เนื่องจากขณะนี้ทีมพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (E-manage) ได้เริ่มปิดใช้งานลงแล้ว ให้ผู้ใช้งานเข้าใช้ระบบ ERP แทน โดยเข้าที่เว็บไซต์ erp.mju.ac.th จึงแจ้งให้ผู้ใช้งานทราบ และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้