แบบฟอร์มการค้นหาข้อมูล


แสดงข้อมูล
ลำดับสถานะนักศึกษา2561
1กำลังศึกษา3,204
2ลาพักการศึกษา11
3ถอนสภาพ ( 71 )34
4หมดสภาพ (ขาดการติดต่อ)70
5ลาออก113
6พ้นสภาพ ข้อ 22.71
7ทดสอบ1