20841 : โครงการส่งเสริมสุขภาพบุคลากรการออกกำลังกายกีฬามวลชน ประจำปี 2566
ประเภทแผนโครงการ: ในแผนปฏิบัติการประจำปี 2567
ไม่สามารถแสดงรายละเอียดโครงการแบบสาธารณะได้ ถ้าต้องการรายละเอียดโครงการกรุณาติดต่อกองแผนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย 3116,3117