20836 : โครงการ "การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนสำหรับผู้ประกอบการในยุคเศรษฐกิจ “นิว นอร์มอล” (New Normal)"
ประเภทแผนโครงการ: ในแผนปฏิบัติการประจำปี 2567
ไม่สามารถแสดงรายละเอียดโครงการแบบสาธารณะได้ ถ้าต้องการรายละเอียดโครงการกรุณาติดต่อกองแผนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย 3116,3117