19988 : โครงการบริการวิชาการเพื่อหารายได้ : การบริการจัดทำข้อสอบสำหรับสถาบันกวดวิชา Strong Academy
ประเภทแผนโครงการ: ในแผนปฏิบัติการประจำปี 2566
ไม่สามารถแสดงรายละเอียดโครงการแบบสาธารณะได้ ถ้าต้องการรายละเอียดโครงการกรุณาติดต่อกองแผนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย 3116,3117