19035 : โครงการการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ชุมชนและพัฒนาศักยภาพชุมชนด้านการตลาดสู่การเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ
ประเภทแผนโครงการ: ในแผนปฏิบัติการประจำปี 2566
ไม่สามารถแสดงรายละเอียดโครงการแบบสาธารณะได้ ถ้าต้องการรายละเอียดโครงการกรุณาติดต่อกองแผนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย 3116,3117