18261 : โครงการประชุมสัมมนาวิชาการนำเสนอผลการวิจัยการแสดงออกและการสื่อสารที่แสดงความเกลียดชังและการอยู่ร่วมกันบนความแตกต่าง
ประเภทแผนโครงการ: ในแผนปฏิบัติการประจำปี 2565
ไม่สามารถแสดงรายละเอียดโครงการแบบสาธารณะได้ ถ้าต้องการรายละเอียดโครงการกรุณาติดต่อกองแผนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย 3116,3117