17832 : โครงการเรียนรู้ฝึกปฏิบัติจริงทางการประมงและทรัพยากรทางน้ำและเพิ่มทักษะภาษาต่างประเทศ
ประเภทแผนโครงการ: ในแผนปฏิบัติการประจำปี 2565
ไม่สามารถแสดงรายละเอียดโครงการแบบสาธารณะได้ ถ้าต้องการรายละเอียดโครงการกรุณาติดต่อกองแผนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย 3116,3117