17492 : สร้างความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันอุดมศึกษาในต่างประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับมหาวิทยาลัยในทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ประเภทแผนโครงการ: ในแผนปฏิบัติการประจำปี 2565
ไม่สามารถแสดงรายละเอียดโครงการแบบสาธารณะได้ ถ้าต้องการรายละเอียดโครงการกรุณาติดต่อกองแผนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย 3116,3117