14236 : จัดเตรียมสถานที่ห้องสโมสร แสดงความยินดอนรับพี่บัณฑิตใหม่ ประปีการศึกษา 2562
ประเภทแผนโครงการ: ในแผนปฏิบัติการประจำปี 
ไม่สามารถแสดงรายละเอียดโครงการแบบสาธารณะได้ ถ้าต้องการรายละเอียดโครงการกรุณาติดต่อกองแผนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย 3116,3117