ศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ [ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิต]
ที่เลขที่อัตราชื่อ-สกุลวันที่บรรจุประเภท
1 - นายปริญญา จันทร์ดี 01-05-2554 ภายนอก