ศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ [ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ]
ที่เลขที่อัตราชื่อ-สกุลวันที่บรรจุประเภท
1 - นายกวีพล การเจริญดี 01-12-2556 ภายนอก