สำนักงานมหาวิทยาลัย [ตำแหน่ง : บุคคลภายนอก]
ที่เลขที่อัตราชื่อ-สกุลวันที่บรรจุประเภท
1 -ผู้ดูแลระบบฝ่ายสื่อสารองค์กร - 01-10-2564 ภายนอก