องค์การนักศึกษา [ตำแหน่ง : บุคคลภายนอก]
ที่เลขที่อัตราชื่อ-สกุลวันที่บรรจุประเภท
1 นายชินกร_ชินกร การเลียง 09-04-2561 ภายนอก
2 - นายณพ พัชรกีรติกุล 14-11-2556 ภายนอก
3 - นางสาววิราฬี ทิพย์โอสถ 20-02-2557 ภายนอก