ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

Universiti Teknologi MARA
บันทึกความร่วมมือ Memorandum Of Understanding
26/12/2565 - 26/12/2570

ส่วนที่ 2 หน่วยงานผู้รับผิดชอบ

 หน่วยงาน/คณะภายในจังหวัด
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร  

ส่วนที่ 3 หน่วยงานความร่วมมือ

 หน่วยงานภายนอกประเทศ
Universiti Teknologi MARAมาเลเชีย