วันแห่งเกียรติยศ: มหาวิทยาลัยแม่โจ้ร่วมแสดงความยินดีวาระพิเศษกรมรบพิเศษที่ 5
วันที่ 05/07/2567    270 ครั้ง    ประเภท ข่าวกิจกรรม    ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

??? วันแห่งเกียรติยศ: มหาวิทยาลัยแม่โจ้ร่วมแสดงความยินดีวาระพิเศษกรมรบพิเศษที่ 5 ???
ในโอกาสอันทรงเกียรติ แห่งการสถาปนากรมรบพิเศษที่ 5 ฉลองครบรอบ 41 ปี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้ส่งตัวแทนเข้าร่วมแสดงความยินดี
โดยมี
????? นางอริศรา สิงห์ปัน - ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด
????? นางสาวเพชรประกายแก้ว ดวงหฤทัยทิพย์ - ผู้อำนวยการกองบริหารงานสำนักหอสมุด
?? พร้อมด้วยตัวแทนบุคลากร
ณ กรมรบพิเศษที่ 5 ค่ายขุนเณร อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

การเข้าร่วมงานในครั้งนี้ไม่เพียงแต่เป็นการแสดงความยินดี แต่ยังเป็นการกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างสถาบันการศึกษาและหน่วยงานทหาร สะท้อนให้เห็นถึงความร่วมมือที่แข็งแกร่งระหว่างภาคส่วนต่างๆ ในสังคม

?? ร่วมแสดงความยินดีและส่งกำลังใจให้กับกรมรบพิเศษที่ 5 ในการปฏิบัติภารกิจปกป้องประเทศชาติต่อไป ????