คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ กับ บริษัท เวทเทอรินารี ไดแอกโนสติก เซนเตอร์ จำกัด ซึ่งเป็นองค์กรด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ การวิเคราะห์ผลทางห้องปฏิบัติการ
วันที่ 18/06/2567    207 ครั้ง    ประเภท ข่าวกิจกรรม    ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

วันที่ 18 มิถุนายน 2567 เวลา 11.00 น. คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ กับ บริษัท เวทเทอรินารี ไดแอกโนสติก เซนเตอร์ จำกัด ซึ่งเป็นองค์กรด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ การวิเคราะห์ผลทางห้องปฏิบัติการ โดยมี รองศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.วศิน เจริญตัณธนกุล รักษาการแทนคณบดีคณะสัตวแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และ คุณปกรณ์ กองสิงห์ ประธานกรรมการ บริษัท เวทเทอรินารี ไดแอกโนสติก เซนเตอร์ จำกัด เป็นผู้แทนลงนามทั้งสองฝ่าย ทั้งนี้ มีคณาจารย์ ผู้บริหารของทั้งสองหน่วยงาน ร่วมลงนามผ่านระบบออนไลน์ MS TEAM
และ การลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อสร้างความร่วมมือในด้านวิชาการ ด้านการจัดการศึกษาสหกิจศึกษา สนับสนุนการใช้ทรัพยากรร่วมกัน ทั้งองค์ความรู้ นักวิชาการ เครื่องมือ และสถานที่ ในการบริการวิชาการและวิจัย สร้างเครือข่ายด้านวิชาการ และเตรียมพร้อมเพื่อรองรับนักศึกษาในอนาคต